Informace o termínech akcí spolku VINAŘI PAVLOV pro rok 2024

1) Tradiční výstava vín – v roce 2024 pořádat nebudeme

2) Den otevřených sklepů – jarní termín – sobota, 27. dubna 2024

3) Den otevřených sklepů – podzimní termín – sobota, 30. listopadu 2024.

Organizační informace a vysvětlení:

- Po zvážení situace, kdy vedení obce Pavlov nemá zájem na vinařských akcích spolku a nemůže garantovat bezpečný provoz Kulturního domu, jsme se rozhodli „výstavu vín“ nepořádat. Je to těžké rozhodnutí po mnoha desítkách úspěšných ročnících této tradiční akce. Pro další roky zůstává organizace výstavy vín otevřená.

- Prodej vstupenek na Dny otevřených sklepů plánujeme převést především do on-line předprodeje. Pro jarní termín výdej skleniček, kontrolních pásek, katalogu atd. bude v budově „Na kině“ na Návsi 74, Pavlov (vinařství Zatloukal). Večerní program v kulturním domě neplánujeme. Chceme ale udělat alespoň menší večerní kulturní akci na jiném místě.

- Kompletní informace + odkaz na nákup on-line vstupenek zveřejníme nejpozději do konce února 2024

Kromě toho je plánována akce „FOS“ – Festival otevřených sklepů, který ve více obcích kolem Pálavy pořádá Nadace partnerství v termínu sobota – neděle 20. – 21. dubna 2024